KOULUTUS JA KURSSIT

Suomessa nukketeatterialan tutkintokoulutusta annetaan Pieksämäellä Seurakuntaopistossa sekä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Lisäksi osa teattereista järjestää kursseja, joille voi ilmoittautua kuka tahansa teatterinukenteosta tai nukeilla näyttelemisestä kiinnostunut. Suomen Unima ry:n jäsenenä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot uusista kiinnostavista kursseista!


Kuva: Teija Sivula

Kursseja järjestävät muun muassa:Nukketeatteri Sampo
Nukketeatteri Hupilainen
Lapin nukketeatteriyhdistys ry. 
Nukketeatteri Katputli 
Iida Vanttaja

  Ota yhteyttä suoraan koulutusta tai kursseja järjestäviin tahoihin.
  Opiskelu Turun taideakatemiassa


  Kuva: Laura Hallantie
  Turun Taideakatemiassa on mahdollisuus suorittaa nukketeatterikursseja osana teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutusta
  .

  Kuva: Gil Rovisco Gandra  Opiskelu Pieksämäellä Seurakuntaopistossa

  Kuva: Katri Tenhunen
  Pieksämäellä on järjestetty vuodesta 1990 lähtien nukketeatterikoulutusta, alussa kansanopistokurssina Sisälähetysseuran oppilaitoksessa. Vuonna 2000 oppilaitoksessa aloitettiin teatterialan ammattitutkinnon nukketeatterin osaamisalan valmistava koulutus. Oppilaitos sai myös tutkintojen järjestämisoikeuden nukketeatterialalla ainoana Suomessa. Oppilaitoksen nimi muuttui sittemmin Koulutuskeskus Agricolaksi ja 1.8.2013 nimi muuttuu Seurakuntaopistoksi.

  Ammattitutkinnot on tarkoitettu aikuisille, joilla on työ- tai harrastuskokemusta alalta, muttei alan tutkintoa. Tutkinnon voi suorittaa joko suoraan tutkintotilaisuuksilla (näytöillä) tai täydentämällä osaamistaan valmistavassa koulutuksessa, jonka kesto on 1,5 - 2 vuotta. Opiskelijoita koulutuksessa on minimissään 12 hengen ryhmä. Oppilaitoksessa voi suorittaa myös osioita tutkinnosta.

  Teatterialan ammattitutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta, joista yhteisiä osioita kaikille ovat teatterialan yhteinen ammattitaito (nukketeatterin perustekniikat, nukketeatterin historia, englanninkielinen ammattisanasto ja teatteritekniikka) sekä teatterin tuotanto- ja taiteellinen prosessi. Valinnaisia tutkinnon osia ovat nukketeatterikasvatus ja teatterinuken valmistus, jossa perehdytään dramaturgiaan, skenografiaan, eri valmistustekniikoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin sekä visuaalisten kokonaisuuksien rakentamiseen. Nukketeatterikasvatuksen sisältöinä ovat nukketeatteri kasvatuksen välineenä, taidekasvatus, nukkejen rakennus ja nukkeilmaisu sekä pedagogiikka. 

  Kuva: Katri Tenhunen
  Tutkintoon valmistava koulutus on monimuotokoulutusta, jossa on lähiopetusta ja oppimistehtäviä. Lähiopetus on käytäntöpainotteista, teatterinukkejen valmistusta ja nukeilla ilmaisua. Teoreettiset aineet suoritetaan oppimistehtävinä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi koulutus ja osaaminen. Tarvittaessa opintoihin kuuluu työharjoittelua.  Opettajina koulutuksessa toimivat nukketeatterin eri alojen ammattilaiset. Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joissa arvioijina on ns. kolmikanta eli työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustajat. Osa opinnoista suoritetaan lähijaksoina Pieksämäellä ja osa Helsingissä yhteistyössä Nukketeatterikeskus Poijun kanssa sekä tulevaisuudessa Seurakuntaopiston Järvenpään toimipisteessä.