KOULUTUS JA KURSSIT

Suomessa nukketeatterialan tutkintokoulutusta annetaan Pieksämäellä Seurakuntaopistossa sekä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Lisäksi osa teattereista järjestää kursseja, joille voi ilmoittautua kuka tahansa teatterinukenteosta tai nukeilla näyttelemisestä kiinnostunut. Suomen Unima ry:n jäsenenä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot uusista kiinnostavista kursseista!


Kuva: Teija Sivula

Kursseja järjestävät muun muassa:

Nukketeatterikeskus Poiju
Nukketeatteri Sampo
Nukketeatteri Hupilainen
Lapin nukketeatteriyhdistys ry. 
Nukketeatteri Katputli 
Iida Vanttaja

  Ota yhteyttä suoraan koulutusta tai kursseja järjestäviin tahoihin.
  Opiskelu Turun taideakatemiassa


  Kuva: Laura Hallantie
  Turun Taideakatemian Nukketeatterin suuntautumislinja on perustettu vuonna 1999. Se on osa Taideakatemian Esittävän taiteen laitosta, jossa on neljä eri linjaa: teatteri-, nukketeatteri-, sirkus- ja tanssilinja. Nukketeatterilinjalle otetaan joka toinen vuosi 12 – 16 uutta opiskelijaa. Opiskelu kestää 4 vuotta, ja linjalta valmistuu ammattinimikkeenä Teatteri-ilmaisunohjaaja AMK.

  Opetussuunnitelma pitää sisällään kaikille yhteisiä ammattikorkeakouluopintoja: mm. kieli-, menetelmä- ja yrittäjyysopintoja. Nukketeatterin suuntautumisvaihtoehdon omat ammatilliset opinnot sisältävät sekä yksilö- että ryhmäprojekteja, joita tehdään omien tai vierailevien opettajien ja ohjaajien johdolla. Opinnot ovat vahvasti projektipainotteisia. Opiskelijat paneutuvat nukketeatterin historiaan, teoriaan, nukenrakennukseen, manipulaatioon ja ohjaajan työhön oppitunneilla, workshopeissa sekä käytännön projekteissa.

  Kuva: Gil Rovisco Gandra
  Opiskelijat eivät erikoistu mihinkään nukketeatterin osa-alueeseen, vaan jokainen osallistuu kaikille tunneille ja työpajoihin. Neljän vuoden opintojen aikana he toimivat niin rakentajina, esiintyjinä, ohjaajina kuin visuaalisina suunnittelijoinakin. Omien lahjojensa ja kiinnostustensa mukaan opiskelijoilla on mahdollisuus tarkentaa omia tavoitteitaan opiskeluprosessin aikana.

  Viimeisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat valmistavat kirjallisen sekä taiteellisen lopputyönsä. Taiteellisen lopputyön tekemisessä opiskelijoita kannustetaan oman taiteellisen näkökulman ja teeman kehittämiseen.  Opiskelu Pieksämäellä Seurakuntaopistossa

  Kuva: Katri Tenhunen
  Pieksämäellä on järjestetty vuodesta 1990 lähtien nukketeatterikoulutusta, alussa kansanopistokurssina Sisälähetysseuran oppilaitoksessa. Vuonna 2000 oppilaitoksessa aloitettiin teatterialan ammattitutkinnon nukketeatterin osaamisalan valmistava koulutus. Oppilaitos sai myös tutkintojen järjestämisoikeuden nukketeatterialalla ainoana Suomessa. Oppilaitoksen nimi muuttui sittemmin Koulutuskeskus Agricolaksi ja 1.8.2013 nimi muuttuu Seurakuntaopistoksi.

  Ammattitutkinnot on tarkoitettu aikuisille, joilla on työ- tai harrastuskokemusta alalta, muttei alan tutkintoa. Tutkinnon voi suorittaa joko suoraan tutkintotilaisuuksilla (näytöillä) tai täydentämällä osaamistaan valmistavassa koulutuksessa, jonka kesto on 1,5 - 2 vuotta. Opiskelijoita koulutuksessa on minimissään 12 hengen ryhmä. Oppilaitoksessa voi suorittaa myös osioita tutkinnosta.

  Teatterialan ammattitutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta, joista yhteisiä osioita kaikille ovat teatterialan yhteinen ammattitaito (nukketeatterin perustekniikat, nukketeatterin historia, englanninkielinen ammattisanasto ja teatteritekniikka) sekä teatterin tuotanto- ja taiteellinen prosessi. Valinnaisia tutkinnon osia ovat nukketeatterikasvatus ja teatterinuken valmistus, jossa perehdytään dramaturgiaan, skenografiaan, eri valmistustekniikoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin sekä visuaalisten kokonaisuuksien rakentamiseen. Nukketeatterikasvatuksen sisältöinä ovat nukketeatteri kasvatuksen välineenä, taidekasvatus, nukkejen rakennus ja nukkeilmaisu sekä pedagogiikka. 

  Kuva: Katri Tenhunen
  Tutkintoon valmistava koulutus on monimuotokoulutusta, jossa on lähiopetusta ja oppimistehtäviä. Lähiopetus on käytäntöpainotteista, teatterinukkejen valmistusta ja nukeilla ilmaisua. Teoreettiset aineet suoritetaan oppimistehtävinä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi koulutus ja osaaminen. Tarvittaessa opintoihin kuuluu työharjoittelua.  Opettajina koulutuksessa toimivat nukketeatterin eri alojen ammattilaiset. Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joissa arvioijina on ns. kolmikanta eli työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustajat. Osa opinnoista suoritetaan lähijaksoina Pieksämäellä ja osa Helsingissä yhteistyössä Nukketeatterikeskus Poijun kanssa sekä tulevaisuudessa Seurakuntaopiston Järvenpään toimipisteessä.