TIETOSUOJA-LAUSEKE GDPR


Rekisteri- ja tietosuojaseloste GDPR


Henkilötietojen käsittely Suomen UNIMA ry.
Julkaistu: 25.05.2018

Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). on astunut voimaan 25.5.2018. Asetus koskee myös Suomen UNIMA ry:ta.

Käsittelemme hallinnoimiamme henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa, emmekä luovuta rekistereissämme olevia tietoja ulkopuolisille. Olemme laatineet asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen, jossa kerromme asiakasrekisteriimme (ml. jäsenrekisteri, sähköpostilistat) kuuluvien henkilöiden henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste löytyy alla olevasta linkistä. Asetus ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Mikäli haluat edelleen saada meiltä viestejä, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Mikäli et enää halua vastaanottaa tiedotteitamme, voit perua niiden vastaanottamisen ilmoittamalla siitä meille. Sinulla on oikeus pyytää rekisteriin merkittyjen tietojen tarkistamista, korjaamista tai poistamista.
 
Yhteistyöterveisin,

SUOMEN UNIMA RY