torstai 8. joulukuuta 2016

NUKKETEATTERI-UUTISIA

Hei vaan nukketeatterin ammattilaiset,

 Mukavia uutisia: nukketeatteri Tsekeistä ja Slovakiasta on 01.12.2016 valittu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon! Luettelossa on nelisensataa kohdetta eri puolilta maailmaa ja sopimuksessa on mukana 170 maata. Aiemmin lukuisat maat ovat tuoneet luetteloon omia nukketeatteriin liittyviä perinteitään.
Kyseessä on Maailmanperintösopimuksen sisarsopimus, mutta tässä tuodaan näkyvyyttä eläville perinteille.
Suomessa sopimuksen toimeenpanosta vastaa Museovirasto. Kansallisella tasolla näkyvyyttä asialle tuodaan keväällä avatun Elävän perinnön wikiluettelon avulla. Luettelossa on jo 60 esimerkkiä 80 eri taholta ja yhdistykseltä. Toivotamme wikiin tervetulleeksi myös suomalaisen nukketeatteriperinteen eri muodoissaan!  
 Tässä vielä linkit
Elävän perinnön wikiluettelo https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

Hoidan itse Museovirastossa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoa Suomessa.
Käytännössä kansallisen tason wikissä puhutaan siis 1-2 sivun yleistajuisesta artikkelista. Siihen voi linkittää alaan liittyviä teoksia, videoita ja muita materiaaleja. Lisätietoa tekstin kirjoittamisesta ja suuntaviivat sen sisällölle löytyvät täältä. Ilmoituksen taustalla pitäisi olla jokin yhteisö tai yhdistys, myös joukko asian harrastajia sopii.

Elävä perintö-wikin kautta tavoittaa ihmisiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Käyttäjiä wikillä on 9 kuukaudessa vuodessa kertynyt reilut 13 500, joista 2 000 muualta maailmasta. Wikiluetteloa on esitelty kevään mittaan lukuisissa lehti-, radio- ja verkkomedioissa niin paikallisesti kuin kansallisellakin tasolla.
Wikiluettelo toimii kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti), mutta ilmoituksia voi tehdä muillakin kielillä. Tällä hetkellä ilmoituksia löytyy viidellä kielellä (edellisten lisäksi romanikieli ja pohjoissaame). Kannustamme monikielisyyteen!

Tervetuloa mukaan talkoisiin! Meille voi myös mieluusti kertoa kenet muut pitäisi haastaa talkoisiin mukaan.
Vastaamme mielellämme kaikenlaisiin kysymyksiin aiheesta.
yhteistyöterveisin,
Leena Marsio
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori
Museovirasto
+358 29533  6017
 
 
----------------

TIEDOTE
Suomen elävää perintöä kootaan wikiluetteloon

Museovirasto on helmikuussa 2016 avannut elävän perinnön wikiluettelon, jonka tavoitteena ja tarkoituksena on yhdessä erilaisten ryhmien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa koota tietoja ja esitellä laajasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä Suomessa. Luettelon kokoaminen on osa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa. Suomen tapa tehdä elävää perintöä näkyväksi Wikimediaa hyödyntäen on poikkeuksellisen avointa ja osallistavaa.

Elävän aineettoman kulttuuriperinnön wikiluettelo on elävä asiakirja, jota täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Perinteet voivat liittyä esimerkiksi juhliin, ruokaan, käsitöihin, esittäviin taiteisiin, peleihin ja leikkeihin, luontoon tai suulliseen perinteeseen. Luettelossa voi esitellä myös hyviä elävän perinnön vaalimisen käytäntöjä, projekteja tai metodeja.

Yhteisöt ja niiden harjoittamat elävät perinteet ovat keskeinen osa aineetonta kulttuuriperintöä koskevaa Unescon yleissopimusta. Siksi kohteita wikiluetteloon voivat ilmoittaa erilaiset elävän perinnön parissa toimivat yhteisöt, kuten yhdistykset, harrastusryhmät tai erilaiset alan organisaatiot.

Luettelossa on jo avautuessaan joitakin esimerkkejä antamassa suuntaa sille, minkälaisia elävän perinnön kohteita luetteloon voi ilmoittaa. Wikiluettelossa ovat jo mm. saunominen, juhannuksen vietto, kesäteatteri ja pesäpallo. Myös romanien lauluperinne, saamelaisten käsityöt, suomenruotsalaisten menuetti sekä afrikkalainen tanssi ja musiikki Suomessa löytyvät luettelosta. Unescon yleissopimuksen hengessä toivotaankin, että luettelossa tuotaisiin esiin eläviä perinteitä kaikessa moninaisuudessaan ja että luetteloon saataisiin runsaasti lisää esimerkkejä eri puolilta Suomea, isompia ja pienempiä ilmiöitä, perinteisiä ja yllättäviäkin elävän perinnön ilmiöitä.

Unescon sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 2013. Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Luettelointi on yksi keskeinen työkalu elävän perinnön näkyväksi tekemisessä. Suomessa luettelointia lähdetään toteuttamaan poikkeuksellisen avoimesti ja osallistavasti Wikimediaa hyödyntäen.

Wikiluettelossa olevia kohteita voi myöhemmin ehdottaa kansalliseen elävän, aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, joka julkaistaan vuonna 2017. Tästä luettelosta on mahdollista hakea kohteita edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin. Molemmista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: 

Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio, puh. 0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi

Elävän perinnön wikiluettelo
Aineeton kulttuuriperintö [Museoviraston verkkosivut]